• Verstevigen en verbinden is belangrijk volgens voorzitter André Buikema.

    Simone Gerard

Jubileumjaar voor Bedrijvengroep

NIEUWE NIEDORP In zijn prachtige tuin in Winkel vertelt voorzitter André Buikema enthousiast over het wel en wee van de Bedrijvengroep Niedorp. Een ondernemersfederatie van meer dan 100 bedrijven uit Niedorp en omgeving. Hollands Kroon is het overkoepelend orgaan. De kern van de Bedrijvengroep is bedrijventerrein Winkelerzand. 60 tot 70% van de leden van de Bedrijvengroep Niedorp is gevestigd op de Winkelerzanden.

Doelstelling van Bedrijvengroep Niedorp is de belangenbehartiging van bedrijven richting de gemeenten, Kamer van Koophandel en de provincie. Door de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van de aangesloten bedrijven te behartigen kan men elkaar leren kennen, verstevigen en verbinden. "Samen kun je meer bereiken", aldus Buikema. Ook wil de bedrijvengroep een kennisplatform zijn voor ondernemers waar kennis gedeeld kan worden en waar men elkaar kan leren kennen en de gelegenheid krijgt om te netwerken.

"Wij zijn een levendige vereniging", stelt Buikema. Er wordt veel georganiseerd voor de ondernemers. Begin dit jaar was er een Valentijns Champagne buffet. Een groot succes volgens Buikema. De Bedrijvengroep organiseert elk jaar de verkiezing van de ondernemer van het jaar. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie, in het begin van het nieuwe jaar. Altijd een spannend evenement voor de ongeveer 120 aanwezigen. Tijdens de laatste bijeenkomst werd Kim Timmer uitgenodigd. Zij is trendwatcher en vertelde over hedendaagse communicatie zoals Twitter, Instagram en meer. "Media waar je niet meer omheen kunt", zegt Buikema. Het accent wordt in de bijeenkomsten nu meer gelegd op netwerken dan op traditioneel vergaderen. Daarom worden er onder andere gastsprekers uitgenodigd.

De Bedrijvengroep bestaat in 2018 30 jaar. Deze zomer wordt daarom een groot feest georganiseerd. Wat dat voor een feest is wil Buikema nog niet verklappen. Dat moet een verrassing blijven. We doen iets regionaals of lokaals en verwachten zo'n 80 tot 100 deelnemers. "Het is goed dat de ondernemers een beeld van de regio krijgen en weten waar werknemers wonen." vindt Buikema. De activiteitencommissie stelt het programma samen van alle activiteiten die gedurende het jaar gehouden worden.

Een netwerkbijeenkomst moet iets toevoegen. Ondernemers, Startup en ZZP'ers werken vaak alleen. Op een netwerkbijeenkomst kan men elkaar leren kennen maar ook iets van elkaar leren. De aangesloten leden zijn zeer divers. Er moet een transformatieproces op gang gebracht worden van een wat stijve traditionele vereniging naar een modernere vereniging die wat informeler is. De Bedrijvengroep doet ook iets terug voor de samenleving, niet in de vorm van giften, maar zorgt ervoor dat de ondernemer door kan gaan. Wij zijn er voor het MKB, de banenmotor van Nederland."

i Website: www.bedrijvengroepniedorp.nl