• Directeur Ben Broxterman van de jubilerende Woningstichting met de eerste notulenboekjes van 100 jaar geleden.

    Marjan Hartog-Feddema
  • De nieuwste woningen van Woningstichting aan de Smidsweg in Anna Paulowna zijn energie-neutraal. Mevrouw Stendert (links) krijgt de sleutel en een bos bloemen van woonconsulent Sandra Goutier.

    Woningstichting
  • De eerste opgeleverde huizen van Woningbouwvereniging Anna Paulowna in 1920, aan de Verlengde Meerweg (nu Wijdenes Spaansweg) in Breezand.

    Collectie Museum Oud Anna Paulowna

100 jaar huren in de polder

ANNA PAULOWNA Deze week wordt op 6 juni gevierd dat de Woningbouwvereniging Anna Paulowna honderd jaar geleden is opgericht.

Marjan Hartog-Feddema

In 1919 waren de verenigingen 'verzuild'. In de toen nieuw op te richten vereniging waren, heel vooruitstrevend voor die tijd, alle politieke fracties vertegenwoordigd. Tijdens die eerste vergadering werden er direct plannen gemaakt voor de bouw van dertig woningen. Tien in Breezand, achttien in Kleine Sluis en twee in Van Ewijcksluis. In oktober van dat jaar was de aanbesteding rond werden de eerste huizen in Breezand gebouwd. In de afgelopen 100 jaar is het aantal woningen dat in beheer is uitgegroeid tot ruim 1300, waarvan meer dan de helft in Anna Paulowna.

OMZETTING Vorig jaar is de woningbouwvereniging omgezet in een woningstichting. Door wetswijzigingen was het voor een vereniging niet meer mogelijk om efficiënt te werken vanwege de eisen in de woningwet. "We hadden als vereniging in Anna Paulowna een unieke situatie in Nederland", legt directeur-bestuurder Ben Broxterman uit. "De huurders waren de baas, de ledenraad bestond voor tachtig procent uit huurders. Met pijn in het hart hebben we hiervan afscheid moeten nemen, omdat het vanwege de nieuwe regels te omslachtig werd." De nieuwe stichting heeft zich wel hard gemaakt om de inspraak van huurders voort te kunnen zetten. Zo is er een huurdersstichting opgericht. Zij hebben inspraak bij bijvoorbeeld de aanbesteding van nieuwe woningen en worden onder andere als klankbordgroep ingezet over de indeling van deze woningen. "Onze organisatie heeft geen winstoogmerk. We bespreken met hen de keuzes waar we voor staan en geven uitleg over de belastingen die wij moeten afstaan."

MET DE TIJD MEE Dat de corporatie altijd met ontwikkelingen meeging is ook in de notulen terug te vinden. In 1925 werden de huurhuizen aangesloten op de eerste drinkwaterleiding in de gemeente. Dit was echter alleen voor huurders die minder dan tien gulden huurachterstand hadden. Tegenwoordig is de energietransitie een dagelijks onderwerp van gesprek. Rond 2021 zal de gemeente hun plannen hierover presenteren. Tot die tijd worden er wel diverse acties ondernomen om huizen zo duurzaam mogelijk te maken door isolatie. De onlangs opgeleverde huizen aan de Smidsweg zijn energie neutraal, doordat er gebruik gemaakt wordt van een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. Zij hebben dus geen aardgas aansluiting meer nodig. Ook gebeuren de inschrijvingen voor huizen in de hele Noordkop via één digitaal portaal .

ONTBIJT EN KOFFIE Donderdag 6 juni wordt het honderdjarig bestaan uitgebreid gevierd met de huurders en medewerkers door middel van een feestelijk ontbijt in restaurant 'De Polderei' in Anna Paulowna. Dankzij het speurwerk van Elske Timmer uit Wieringerwaard wordt hierbij ook diverse historische informatie over de vereniging getoond die zij in zowel het regionaal als het gemeentelijk archief heeft gevonden.

Na dit ontbijt worden mensen die hier niet bij konden zijn bezocht met koffie, thee en lekkernijen op diverse plaatsen in Anna Paulowna en Breezand. Tevens mogen dan de kinderen hun jubileumkleurplaat inleveren om zo kans te maken op een mooie prijs.