• Het Witte Kerkje in Wieringerwaard is beschikbaar voor lezingen, culturele optredens, trouwerijen, afscheid en veel meer.

    Witte Kerkje Wieringerwaard

Help het Witte Kerkje

WIERINGERWAARD Sinds 1635 staat er een kerk in Wieringerwaard. Een enthousiaste groep vrijwilligers maakt zich sinds 1988 sterk om het gebouw open te kunnen houden en warme belangstelling vanuit de omgeving te kweken. De komende tijd zal er een rubriek in deze krant verschijnen, waarin meer verteld wordt over de geschiedenis, bijzondere gebeurtenissen en het huidige gebruik van 'het Witte Kerkje'.

Marjan Hartog-Feddema

GESCHIEDENIS Vrij snel na de inpoldering van Wieringerwaard in 1610 werd er in 1635 een houten kerk gebouwd naast het houten schoolgebouwtje uit 1625. De betreffende schoolmeester had, totdat er in 1642 een dominee benoemd werd, naast zijn lesgevende taken ook de taak van koster, doodgraver, voorzanger en later ook 'steller van het 'horlogerie in de kerck'. In 1865 werd de kerk, die toen bijna 20 jaar in handen was van de hervormde gemeente, gedeeltelijk afgebroken en werd de kerk gebouwd, zoals deze er in zijn huidige vorm uitziet.

ZWART EN WIT In 1984 is het aantal kerkbezoekers dusdanig gedaald dat de kerk genoodzaakt was om samen te gaan met de hervormde kerk in Anna Paulowna. Vanaf 1987 worden de diensten gehouden in het moderne kerkgebouw in de 'Gelderse buurt' aan de Molenvaart. Dat jaar staat de groep 'Vrienden rondom het Witte Kerkje' op, om in de vorm van een stichting het gebouw te kunnen behouden voor de gemeenschap. De stichting was blij met Pniël, nu Hervormde gemeente Wieringerwaard genaamd, dat deze 'Hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag' vaste huurder wilde worden en hun samenkomsten vanaf dan in het witte kerkje wilde houden. Voor die tijd hielden zij hun samenkomsten in het in de volksmond genaamde 'Zwarte Kerkje'. Het zwarte gebouw vlakbij het oude tramhuis in het dorp.

RENOVATIE In 1988 was een grote renovatie noodzakelijk om allereerst het gebouw te redden van de ondergang en het vervolgens gereed te maken voor zijn nieuwe functie. Alle zeilen werden bijgezet, sponsorgeld werd bij elkaar gesprokkeld, maar er waren ook meerdere renteloze leningen nodig om de benodigde 650.000 gulden voor de renovatie te kunnen bekostigen. "De leningen lopen tot 2038," laat penningmeester Klaas Tuitjer weten. "Ieder jaar wordt er 2040 euro afgelost, maar het is ieder jaar weer een klus om die aflossing en geld voor het onderhoud bij elkaar te krijgen. We krijgen van de rijksdienst cultureel erfgoed wel subsidie, maar dat is een 50 procent regeling. Voor iedere euro die je aan subsidie zou willen besteden, moet je er zelf ook een euro in stoppen."

TOEKOMST "Graag willen wij mensen laten weten dat wij een prachtig gebouw hebben waar bruidsparen van harte welkom zijn, waar opgetreden kan worden door koren en culturele groepen en lezingen gegeven kunnen worden," promoot secretaris Suzette Snouck Hurgronje. "En als ik mijn ogen sluit, wil ik hier in de aula liggen. Het is zo'n prachtige serene ruimte waar afscheid genomen kan worden. Maar tot die tijd hoop ik hier nog vele mooie optredens te mogen meemaken."

i Wie het Witte Kerkje (met ANBI-status) wil steunen door 'vriend' te worden, kan contact opnemen met Suzette Snouck Hurgronje: 0224-221884, wittekerkje@planet.nl of een donatie doen via: NL81RABO0370504550.