• Een deel van de tijdelijke tentoonstellingsruimte in de grote kerk van Hippolytushoef.

    Henk Cornelissen
  • Kleindochter Marjon Smit fotografeert een schilderij van haar grootvader Gert Rasch.

    Henk Cornelissen
  • Vier van de zeven kleinkinderen van Gert Rasch. Vanaf links: Frans, Marjon (met het portret van haar grootvader), Leo en Emmy Smit.

    Henk Cornelissen

Zomerexpositie Hippolytuskerk

Henk Cornelissen

HIPPOLYTUSHOEF In de Hippolytuskerk, de protestantse kerk in Hippolytushoef, is de jaarlijkse zomerexpositie te zien. De titel, 'Op Wieringen', appelleert vooral aan het leven op het eiland van honderd jaar geleden, al zeggen Wieringers nu nog steeds dat ze 'op Wieringen' wonen.

In de koorruimte hangen schilderijen van Gert Rasch, staan vitrines met souvenirs en andere snuisterijen van Henk Braad en wordt iets van de Wieringer klederdracht getoond. De verzamelwoede van Braad was de aanleiding tot deze expositie, maar er moest meer bij, vond hij zelf, en hij vond partners bij de historische vereniging en het museum Jan Lont, waar hij vrijwilliger is.

Vier van de zeven kleinkinderen van Gert Rasch waren vanuit Apeldoorn, Schiedam en Diemen naar Hippolytushoef gekomen om de schilderkunst van hun grootvader te aanschouwen. Diens dochter Jo trouwde een boerenzoon uit Sint Pancras, Cor Smit, en verhuisde met hem vanwege zijn werk naar Diemen. Gert Rasch was ook de oudoom Corrie Hagedoorn-Rasch, bestuurslid van de historische vereniging, die ervoor zorgde dat deze stukken, enkele tientallen en volgens kleinzoon Frans Smit nog niet de helft van het oeuvre, bij elkaar kwamen.

PLICHTSGEVOEL Gert Rasch leefde van 1891 tot 1974. Zijn vader had een schoenmakerij in de Smidssteeg en hij was de tweede van zes kinderen. Gert koos hetzelfde beroep en kwam er onder armoedige omstandigheden op zijn achttiende alleen voor te staan toen zijn vader overleed. ,,Al op jonge leeftijd moest hij het gezin onderhouden en daar komt waarschijnlijk zijn enorme plichtsgevoel vandaan," denkt Corrie Hagedoorn. ,,Hij maakte mooie paardentouwen en schoenen voor mensen met voetafwijkingen. Daarnaast was hij dirigent bij de muziekvereniging Harmonie. Dat hij ook nog tijd had om al deze schilderijen te maken, is verbazingwekkend. Eigenlijk was oom Gert ook een voorloper van de recycling. Hij schilderde ansichtkaarten na op stukjes board, triplex, karton en ander verpakkingsmateriaal. En als iets hem niet beviel, maakte hij het op de achterkant opnieuw."

KLEDERDRACHT Het Wieringer eilandmuseum Jan Lont op Stroe heeft een mooie collectie uit de Wieringer klederdracht, zoals die rond 1900 op het eiland werd gedragen, opgebouwd. Het voornaamste deel is afkomstig van Jeanne de Weert-Doesburg; zij schonk haar verzameling aan het museum. Maar ook zijn er anderen geweest, die wilden voorkomen dat de historische kledingstukken door onverschillig nageslacht in de afvalcontainer werden gestort. In de kerk zijn enkele poppen aangekleed, onder meer met het uitgaanstenue van rond 1900 en het kostuum van de postbode.

SOUVENIRS Braad verzamelt al sinds jaar en dag souvenirs, ansichtkaarten en andere documenten. ,,Eigenlijk alles waar Wieringen op staat of wat met Wieringen te maken heeft," vertelt hij. Hoe zijn belangstelling voor de Wieringer geschiedenis werd gewekt, weet hij niet precies meer. Als veertienjarige kwam hij vanuit Groningen met zijn ouders deze kant op. ,,In het begin werd ik wel geplaagd," zegt hij, ,,want wij spraken een ander dialect. Maar we werden snel in de gemeenschap opgenomen en ik heb er nooit behoefte aan gehad het eiland te verlaten."

WIERINGER BIJBEL Zijn interesse gaat vooral uit naar de periode 1850-1950. ,,In die tijd is hier heel veel veranderd." Het is hem een eer dat hij in de Hippolytuskerk wat van zijn verzameling mag laten zien. En daar knoopt hij nog een leuk gegeven aan vast. ,,De Bijbel is in deze kerk de basis, maar ook voor de Wieringer geschiedenis bestaat een bijbel, namelijk het proefschrift van Jo Daan, 'Wieringer land en leven in de taal' uit 1950. Wat door haar is vastgelegd, zal eeuwig blijven bestaan. Dat is belangrijk, want de geschiedenis wordt altijd ingehaald en het dialect en de gewoonten van vroeger verdwijnen als sneeuw voor de zon."

De expositie kan tot en met zondag 9 september iedere middag, uitgezonderd de maandagen, worden bekeken van 13.30 tot 17.00 uur. Zie voor meer informatie de website www.hippolytuskerk.nl.

(Bron: Wieringer Courant)