• Hollands Kroon

Vervanging Kerkwegbrug

ANNA PAULOWNA Drie aannemers hebben ingetekend op de realisatie van de onderbouw van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna. Als er geen bezwaren worden ingediend, gunt de gemeente het werk aan Gebroeders Beentjes Grond-, Weg- en Waterbouw BV uit Uitgeest. De bovenkant van de brug wordt gerealiseerd door Machinefabriek Rusthoven BV uit Groningen. Zij hebben ook de supervisie over het werk van Gebroeders Beentjes. Het ontwerp is van het bedrijf ipv Delft.

Om de overlast tijdens de bouw van de Kerkwegbrug zoveel mogelijk te beperken, worden twee noodbruggen aangebracht ten noorden van de huidige brug. Een brug voor personenauto's en de buurtbus en een brug voor fietsers en voetgangers. Daarvoor moet nog wel toestemming komen van Hoogheemraadschap Noorderkwartier (eigenaar van het water en de kades), de provincie Noord-Holland (eigenaar N249) en de omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (bevoegd gezag aardkundig monument). Voor vracht- en landbouwverkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Kneesweg en de Noord-Zijperweg.

De sloop van de oude brug en vervolgens de bouw van de nieuwe brug start in de eerste week van november. Als alles volgens plan verloopt, is de brug in april gereed. Deze periode geeft het minste overlast voor Landgoed Hoenderdaell en de watersporters.