• De Tweewegen

Veel muziek op De Tweewegen

WIERINGERWAARD Het muziekonderwijs op obs De Tweewegen in Wieringerwaard heeft het afgelopen jaar extra aandacht gekregen, met dank aan de Muziekimpuls, een rijkssubsidie. De school heeft muziekdocent Jan Gerritsen aangetrokken en er wordt intensief samengewerkt met Muziekvereniging Wieringerwaard. Zo start half april een eerste serie Algemeen Muzikaal Vormende Lessen (AMV). Uniek in de Noordkop is het Talentenorkest. De kinderen van groep 6 hebben een blaas- of slaginstrument mogen kiezen en daarop les gehad in klein groepjes. Onder leiding van dirigent Michiel Drijver oefenen ze in de periode na de meivakantie wekelijks op samenspel en werken zo toe naar een muzikale presentatie op maandagavond 2 juli. Bij mooi weer op een podium op het schoolplein.