• Janus Visser

Strooiplan binnen Hollands Kroon

HOLLANDS KROON Tijdens de winterperiode is het goed te weten hoe de gladheidbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. In een speciaal plan staat op welke wegen wel en niet gestrooid wordt.

Alleen als het glad is, gaan de strooiauto's de weg op. Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houdt er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt en het nog glad kan zijn op de wegen. De strooiroutes zijn te vinden op www.hollandskroon.nl.

Zout werkt alleen goed als er voldoende verkeer overheen rijdt. Daarom strooit de gemeente vooral de drukkere wegen. Dan wordt het zout goed 'ingemasseerd'.

Dit zijn alle busroutes, inclusief buurtbus; drukke verbindingswegen van en naar dorpskernen; doorgaande- en (wijk)ontsluitingswegen; winkelgebieden; ouderencentra; schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom.