• Beelden van baggerwerkzaamheden

    Hoogheemraadschap HNK

Sloten uitbaggeren

ANNA PAULOWNA Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier start binnenkort met het uitbaggeren van de watergangen in Anna Paulowna. Uit een inspectie bleek het merendeel van deze sloten te ondiep. Zowel de primaire waterlopen (van het hoogheemraadschap) als de secundaire waterlopen (van de gemeente) worden op deze manier weer op de juiste diepte gebracht.

Het hoogheemraadschap wil zich in de toekomst volledig gaan richten op haar 'watertaak'. Daarom wordt momenteel onderzocht of het hoogheemraadschap alle watergangen binnen de bebouwde kom in het vervolg kan beheren en onderhouden. Naar verwachting wordt binnenkort duidelijk hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden. Het op diepte brengen van de watergangen in Anna Paulowna is alvast een voorschot op deze ontwikkeling.

De baggerwerkzaamheden in Anna Paulowna starten waarschijnlijk deze maand. Aannemer Zwart Infracare bv uit Wervershoof verwacht dat de werkzaamheden in maart zijn afgerond.