Reis van de reïncarnerende ziel

WESTERLAND Maarten Oversier geeft donderdag 16 november een lezing met als titel De reis van de reïncarnerende ziel. Hij geeft zijn voordracht in de Westerlander kerk.

"Reïncarnatie betekent dat wij, mensenwezens, vanuit onze ziel op reis zijn door verschillende dimensies heen. Die van het aardse bestaan is ons wel bekend en dat we tijdens de periode in de baarmoeder ook van alles ervaren, wordt steeds duidelijker. Meer op de achtergrond echter, of vaak zelfs vergeten, is de periode die voorafgaat aan een aardse incarnatie, evenals de afstemming waarin we terecht komen als en nadat we sterven. Welke samenhang er is tussen het verlaten van een vorig leven en het aanvangen van een nieuw leven, is ook behoorlijk onbekend bij de meeste mensen. Dat die samenhang bestaat is binnen het ervaringsgebied van de reïncarnatietherapie niet alleen duidelijk, het blijkt ook een uiterst boeiend, inzicht gevend en helend traject te zijn om gepaste aandacht aan te besteden", aldus Maarten Oversier.

Hij weet voorts dat het betrekkelijk eenvoudig is om herinneringen uit die 'herbelevingsgebieden' te bereiken. "Een gebied waar antwoorden te vinden zijn op essentiële vragen. Waarom koos jij voor je vader en moeder, een groot of klein gezin, bepaalde ziektebeelden, kerkelijke achtergrond? Welke thema's, aandoeningen en kwaliteiten zijn actueel binnen de nieuwe familieconstellatie en wat schiet je daarmee op? Ook vind je daar antwoorden op de vraag waarom en hoe de gebeurtenissen in jouw huidige leven moesten plaatsvinden."

Maarten Oversier is regressie- en reïncarnatietherapeut en geeft les op diverse opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en in de reservaten van de Irokezen-Indianen in Canada.

De lezing in Westerland begint om 19.30 uur. Kosten: 15 euro.