• Doordat Hollands Kroon een uitgestrekte gemeente is, zijn niet alle voorzieningen goed bereikbaar

    Pixabay.com

Preventief onderzoek onder ouderen

HOLLANDS KROON Wonen Plus Welzijn en de lokaal samenwerkende belangenorganisaties ouderen (LSBO-HK) hebben onderzoek uitgevoerd naar de zelfredzaamheid van senioren in Hollands Kroon. "Wij merken dat veel ouderen tussen wal en schip vallen door alle veranderingen in de zorg," zegt Jan Kers (LSBO-HK). "Doordat Hollands Kroon een uitgestrekte gemeente is, zijn niet alle voorzieningen goed bereikbaar," vult Tessa Vriend (Wonen Plus Welzijn) aan. "Wij willen graag weten of er meer ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarom hebben wij in samenwerking met gemeente Hollands Kroon en Incluzio het Preventief Seniorenonderzoek 2.0 uitgezet."

Het onderzoek is gehouden onder 75-plussers in Hollands Kroon. In totaal zijn 3.607 senioren benaderd. Hiervan hebben er 687 de enquête ingevuld. Uit het onderzoek komt een aantal opvallende resultaten. Zo eet 50% niet dagelijks een warme maaltijd. "Dat vinden wij verontrustend," zegt Jan Kers. "We willen hier dieper op ingaan om de oorzaak te achterhalen. Geen zin om te koken? Gezondheidsproblemen? Een financieel probleem? We gaan eind van dit jaar opnieuw een onderzoek uitzetten, gericht op dit signaal."

Daarnaast heerst veel onbekendheid over financiële mogelijkheden: 63% is niet bekend met bijzondere bijstand en 36% niet met zorg- en huurtoeslag. Deze cijfers zijn conform de landelijke trend. Bovendien heeft een hoog percentage van 24% sowieso moeite om financiële zaken zelf te regelen. Jan Kers: "Voorlichting hierover en voorzieningen hiervoor zijn van groot belang."

Verder blijkt dat een opvallend hoog percentage (90%) van de respondenten meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Tessa Vriend: "Dit signaal gaan we delen met Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland."

i Het onderzoek is te vinden op www.wonenpluswelzijn.nl (onder downloads) en www.lsbo-hollandskroon.nl.