• Pia Dijkstra.

    Levien Willemse

Pia Dijkstra praat in Nieuwe Niedorp over voltooid leven

Maureen Bakker

NIEUWE NIEDORP Wat is een waardig levenseinde? Als het aan dominee Bart Santema van de Doopsgezinde Kerk ligt, denkt een ieder daar over na. Gelovig of niet. Daarom is iedereen welkom bij een bijeenkomst met Pia Dijkstra, maandag 16 april. Vorige maand stemde de Eerste Kamer in met Dijkstra's voorstel voor een nieuwe donorwet. Zij staat nu te trappelen om haar volgende initiatiefwetsvoorstel 'Voltooid Leven' in te dienen in de Tweede Kamer. Deze wet moet het mogelijk maken dat ouderen euthanasie kunnen krijgen als zij niet meer verder willen leven, maar in principe gezond zijn.

NIEUWE EUTHANASIE "Het gaat over de vrijheid van mensen om over hun eigen leven te beslissen, om deze beslissingen dichterbij mensen zelf te leggen", motiveert Pia Dijkstra op de website van D66. Het D66-Kamerlid gaat maandag 16 april bij de Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Niedorp dan ook in op de vraag: 'Wat is een waardig levenseinde?' Zij is daar op uitnodiging van de vijf regionale predikanten van de Doopsgezinde Gemeente, onder wie Bart Santema. Hij vertelt waarom zij een waardig levenseinde zo'n belang onderwerp vinden: "Als predikanten komen wij veel in contact met ouderen en wij merken dat er veel vragen leven over levensbeëindiging. De één denkt er uit zichzelf over na, de ander wordt ermee geconfronteerd."

WETTELIJK Hij geeft een voorbeeld: "Stel je belandt als oudere in het ziekenhuis. Dan krijg je van een arts de vraag: 'wilt u gereanimeerd worden, als dat nodig is?' Vaak moet daar meteen een antwoord op komen. Soms krijgt iemand een professionele mening van degene die erbij is. Maar is dat ook wat de persoon in kwestie zelf wil?" Bart Santema vindt het dus belangrijk dat mensen erover nadenken en het met elkaar bespreken: niet alleen als er een kwetsbare situatie ontstaat, maar het liefst al daarvóór. "Dit om te voorkomen dat het iemand overvalt of dat iemand vereenzaamt en de omgeving het niet weet." Vandaar dat hij en zijn collega-predikanten hier graag samen met Pia Dijkstra en mensen uit de omgeving een open gesprek over voeren. "Eerst gaat Pia Dijkstra de betekenis van de nieuwe wet uitleggen. Vervolgens nodigen we mensen uit om er nader over te filosoferen."

OPEN GESPREKKEN De avond is dus bedoeld voor informatie-uitwisseling en bewustwording. Mochten mensen daarna nog een persoonlijk gesprek willen, dan bieden Bart Santema en zijn collega's een luisterend oor. Hij is daarin zeker niet dogmatisch christelijk, benadrukt hij: "Net als Pia Dijkstra wensen wij iedereen een waardig levenseinde toe. Daarmee bedoelen we: dat iedereen sterft op zijn eigen wijze. Of je nou gelovig bent of niet. De één ervaart een God die hem kracht geeft, een ander ervaart wel iets, maar noemt dat geen God en een derde ervaart niets. Wij, doopsgezinden, zijn voor open gesprekken waarin een ieder meedenkt, meepraat en kan groeien."

De Doopsgezinde Gemeente is te vinden aan de Dorpsstraat 149 in Nieuwe Niedorp. Aanvang 19.30, kerk open vanaf 19.00 uur. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Er zijn 120 plekken en vol is vol. Meer weten? Bel 06-38446523.