• Pixabay.com

Tekort aan personeel in de Noordkop

HOLLANDS KROON Een op de vier ondernemers heeft in het derde kwartaal van dit jaar last van een personeelstekort. Vooral ondernemers in het oosten van Nederland kampen hiermee. Ook in de kop van Noord-Holland ervaren relatief veel ondernemers een tekort aan personeel, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Al sinds halverwege 2018 meldt ongeveer een kwart van het bedrijfsleven in de conjunctuurenquête van het CBS een tekort aan arbeidskrachten. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening (bedrijven die diensten leveren aan andere bedrijven, bijvoorbeeld juristen en boekhouders) maakten hier volgens het statistiekbureau het meest melding van. Ook in de bedrijfstakken vervoer en opslag, informatie en communicatie, horeca en bouwnijverheid is het percentage bedrijven dat hierdoor wordt belemmerd bovengemiddeld. 

In het oosten van het land hebben ondernemers het meest last van te weinig personeel. In Zuidoost-Drenthe, Noord-Overijssel, Arnhem/Nijmegen en de Achterhoek kampt bijna dertig procent daarmee. In regio Kop van Noord-Holland geeft 29,3 procent van de ondernemers aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering vormt voor hun bedrijf. In Delfzijl en omgeving heeft maar dertien procent van de ondernemers hier last van. Ook in de gebieden Noord-Friesland, IJmond en Flevoland voelen relatief weinig ondernemers zich belemmerd door een gebrek aan werknemers.

Ondanks de personeelstekorten verwacht zo'n twaalf procent van de ondernemers hun personeelsbestand in het derde kwartaal van dit jaar uit te kunnen breiden. Dat zijn er overigens minder dan vorig jaar (achttien procent).