• Mantelzorgcentrum

Respijthulpen aan de slag

REGIO Ruim dertig 'respijthulpen' zijn vorige week officieel van start gegaan. Het Mantelzorgcentrum zet hen in om de taken van mantelzorgers tijdelijk over te nemen. Met de bedoeling mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen blijven geven en daar zelf gezond bij blijven. Respijthulpen komen bij mantelzorgers en hun naaste thuis, zodat de mantelzorger weg kan. De respijthulpen gaan aan de slag in Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Alkmaar en Heiloo. Het Mantelzorgcentrum is de eerste organisatie in Nederland die respijtzorg op deze manier heeft ontwikkeld en inzet. Bijzonder is ook dat deze vorm van respijt gratis is voor mantelzorgers. De respijthulpen krijgen een vrijwilligersvergoeding, gesubsidieerd door de gemeenten.
Mantelzorgers die er een dag(deel) of meer tussenuit willen, kunnen contact opnemen met het Mantelzorgcentrum: 0224-745059 of mweel@mantelzorgcentrum.nl.