• Pixabay.com

Bermen vol bloemen en bijen

HOLLANDS KROON Op veel plaatsen in de gemeente Hollands Kroon worden bermen en oevers niet gemaaid. Dit heeft niets met achterstallig onderhoud te maken en alles met bijen. Met de bijenstand gaat het niet goed in Nederland. Om de bijen te helpen heeft de gemeente vorig jaar en dit jaar bermen ingezaaid met bloemenmengsels. Want hoe meer bloemen, hoe meer bijen. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving van bloemen; zonder de bijen geen groente en fruit. Bijen bestuiven ook wilde bloemen en planten, dit is belangrijk voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit. Dus wat op het eerste gezicht een 'slordig bijgehouden' berm lijkt, is eigenlijk een mini-natuurreservaat. Kruidachtige planten die bloeien, trekken vlinders, bijen en insecten aan die op hun beurt weer kikkers, allerlei vogels en andere dieren aantrekken. Goed voor de biodiversiteit en bovendien mooi om te zien. De komende jaren gaat de gemeente dan ook door met het inzaaien van bermen met bloemenmengsels.

Wilt u ook een steentje bijdragen aan meer bijen in uw buurt? De openbare ruimte voor uw deur mag ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Neem hiervoor contact op met de kernbeheerders van de gemeente via het contactformulier op www.teamkernbeheer.nl.

Ieder najaar worden alle sloten en bermen natuurlijk wel gemaaid in verband met het goed kunnen afvoeren van het regenwater. De sloten moeten namelijk goed door kunnen stromen om ze naar het winterpeil te kunnen bemalen en te houden.