• Landschap Noord-Holland

Op onderzoek langs de waterkant

REGIO Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland zoeken vrijwilligers om te helpen bij hun onderzoek naar de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. Oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. Onder andere in Anna Paulowna, Den Helder, Sint Maartensbrug, de Wieringermeer en 't Zand. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in, op en rond de oever en meten verschillende aspecten van de waterkwaliteit.

Wie meedoet, onderzoekt twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter. Het onderzoek begint met een startavond in Heerhugowaard op 24 april.

Zie voor meer informatie over het project en alle onderzoekslocaties www.landschapnoordholland.nl/oever. Voor vragen en aanmelden: neem contact op met Carola van den Tempel, c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl.