• Groepsfoto na een bezoek aan een tentoonstelling. In het midden Jolanda Oudshoorn, oprichter van Stichting Yanti.

Nieuws van Stichting Yanti

ANNA PAULOWNA Het nieuwe schooljaar is begonnen in Yogyakarta. Alle kinderen die steun krijgen van Stichting Yanti zijn over naar de volgende klas. Zij hebben het schooljaar 2016/17 met goed resultaat afgerond en zijn daar heel trots op.

ZELFVERTROUWEN "Veel kinderen zien we groeien in hun zelfvertrouwen, onder andere doordat het op school goed gaat," vertelt bestuurslid Cees Oudshoorn van Stichting Yanti. Yanti biedt hulp, begeleiding en scholing aan kansarme gezinnen in Indonesië. "Degenen die hun schoolloopbaan met succes hebben afgerond, maken grotere kans op een baan. De meeste kinderen hebben dankzij hun studie werk gevonden en kunnen zo bijdragen aan een beter bestaan voor zichzelf en hun familie."
Een van de leerlingen heeft onlangs een kindje gekregen. Cees: "Dat was niet gepland, maar zij en haar man zijn er blij mee. Onze veldwerkster staat haar bij en hielp bij de aanschaf van spulletjes en bij het wennen aan het ouderschap. Om in hun onderhoud te voorzien, verkopen zij verse juices aan huis."

YANTI GAAT STOPPEN Na lang beraad hebben bestuur en andere betrokkenen besloten dat Stichting Yanti gaat stoppen in 2022. Cees: "Dan hebben alle huidige leerlingen hun schoolopleiding kunnen afronden. Wij hopen dat u ons zolang nog blijft steunen. Onze financiën staan er goed voor, maar zonder uw hulp kunnen we de laatste jaren niet overbruggen. Wij zijn trots op wat Stichting Yanti samen met u heeft bereikt. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het geeft de kinderen en hun families kans op een beter bestaan. En ouders die zelf een opleiding hebben genoten, vinden het belangrijk dat ook hun kinderen onderwijs krijgen."

BENEFIETMIDDAG Op 29 april 2018 houdt Stichting Yanti een benefietmiddag in Het Wapen van Holland in Anna Paulowna. Cees: "Wij zullen u dan informeren over de resultaten van ons werk. Er is muziek en een rad van avontuur met mooie prijzen. De entree is gratis. Meer informatie volgt."
Voor meer informatie: zie de website www.stichtingyanti.nl.