• Hollands Kroon

Nieuwe taalmaatjes

HOLLANDS KROON Veertien vrijwilligers hebben de opleiding tot taalmaatje afgesloten en ontvingen onlangs hun certificaat. Er zijn nu in totaal dertig taalmaatjes beschikbaar om laaggeletterde inwoners van Hollands Kroon en Schagen tijdelijke ondersteuning te bieden. Zij bieden hulp op gebied van lezen, schrijven, luisteren, rekenen, spreken en digitale vaardigheden. Het project Taalmaatjes wordt uitgevoerd door Wonen Plus Welzijn. Wilt u ook taalmaatje worden? U krijgt dan de basistraining 'Taal voor het Leven' die bestaat uit vier modules van elk één dagdeel. Hierna wordt u gekoppeld aan een laaggeletterde inwoner om de taalvaardigheden te helpen verbeteren. Afhankelijk van de vorderingen en de behoefte, duurt de begeleiding minimaal zes en maximaal twaalf maanden gedurende 1 à 1,5 uur per week. Voor meer informatie: neem contact op met het servicepunt van Wonen Plus Welzijn, 0224-291042.