• Eerst de verlichting, dan nog de laatste veiligheidswerkzaamheden.

    Provincie Noord-Holland

Nieuw licht langs de Provincialeweg

VERLAAT De provincie Noord-Holland vervangt de tijdelijke verlichting langs de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat door permanente lantaarnpalen. De werkzaamheden starten op 15 oktober en vinden gefaseerd plaats tot en met 16 november. De Priggeweg (parallelweg) wordt gedeeltelijk afgesloten. De hoofdrijbaan van de N241 en het fietspad blijven bereikbaar.

Op 15 en 16 oktober is de Priggeweg tussen de Snevert en Zuiderweg afgesloten van 7.00 tot 16.00 uur. En van 12 tot en met 16 november is de Priggeweg tussen de Cornelis Blaauboerlaan en Kanaalweg (N248) afgesloten van 7.00 tot 16.00 uur. Het auto- en landbouwverkeer kan via de Provincialeweg (N241) rijden. (Brom)fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant.

Door de lange levertijd van de lantaarnpalen was tijdelijke verlichting aangebracht. Deze wordt nu vervangen. Behalve de lantaarnpaal bij fietssluis De Weel. Deze komt op zijn vroegst in december. De verlichting langs het fietspad ter hoogte van de Havenstraat brandt tegen die tijd ook. De netbeheerder moet de verlichting daar nog aansluiten. Deze werkzaamheden staan aan het eind van het jaar gepland.

De werkzaamheden aan de verlichting zouden de laatste zijn aan de vernieuwde N241. Er is echter gebleken dat het verkeer te hard rijdt over de parallelweg en fietsstraat en dat niet alleen bestemmingsverkeer er gebruik van maakt. Daarom evalueert de provincie samen met betrokken partijen zoals politie en gemeenten de inrichting van de weg. Eind dit jaar wordt de evaluatie afgerond. De maatregelen die daaruit voortkomen, worden in het nieuwe jaar uitgevoerd.

Vragen? Neem contact op met het provinciale Servicepunt, via 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: infoN241@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op www.noord-holland.nl/N241.