• Gree Oudshoorn en cliënt Hans, die graag samen met zijn mentor geniet van het geluid van zijn triangel.

    Marc Moussault

Mentoren gezocht in Hollands Kroon

Charlotte Phebe Post

BREEZAND "Er zijn altijd mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en ondersteuning nodig hebben en er zijn altijd mensen die iets voor een ander willen betekenen. Stichting Mentorschap Noordwest Midden koppelt deze mensen aan elkaar, dat is toch mooi!", vertelt Gree Oudshoorn uit Breezand enthousiast over haar mentorschap bij deze stichting. Een mentor treedt op als de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van een cliënt wanneer deze niet meer goed in staat is voor zichzelf op te komen of zelf beslissingen te nemen. Als er in de nabije omgeving of in de familie niemand is die deze taak op zich kan nemen, kan er door de rechtbank een mentor worden toegewezen.

MENTOR Hoe is Gree op het idee gekomen om mentor te worden? Ze vertelt: "Onze oudste zoon is geboren met enkele beperkingen waardoor hij op een instelling heeft gewoond. Zo'n twintig jaar geleden werd het verplicht in dergelijke situaties een wettelijk erkende mentor te hebben. Dit werd ik in samenspraak met onze zoon en ik ben dit nog steeds.

Enkele jaren geleden zag ik in de plaatselijke krant een oproep voor mentoren staan en hier heb ik op gereageerd. Zo kwam ik in aanraking met Stichting Mentorschap Noordwest Midden."

CLIËNT Nadat zij een cursus had gevolgd, mocht Gree een keuze maken uit een lijst met potentiële cliënten. Haar voorkeur ging uit naar iemand met een beperking waar ze al ervaring mee had en vervolgens ging ze met een begeleider van de stichting naar de woning van deze persoon om kennis te maken. "We hadden eigenlijk meteen een klik en na vijf jaar is die er nog steeds."

TAAK Als mentor is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat het goed gaat met de cliënt en dat hij dit zelf ook zo ervaart. De gezondheid van haar cliënt is nogal broos en dit vraagt oplettendheid van de mensen die met hem werken. Als er bepaalde beslissingen genomen moeten worden, nemen zij altijd contact op met Gree om met haar te overleggen. "De cliënt heeft onder andere een longprobleem en daarom is er bijvoorbeeld gezorgd voor een afdak in zijn tuin waar hij dagelijks onder zit. In de zomer uiteraard langer dan in de winter. Hij heeft hierdoor een goede gezonde kleur en is minder ziek, het is zo fijn om te dit te zien! Voor een goede verstandhouding met de cliënt en degenen die met hem werken bezoek ik elke 2 weken de woning. Daarnaast ben ik aanwezig bij vieringen en het jaarlijkse overleg met alle disciplines die bij de cliënt betrokken zijn."

VRIJWILLIG Het mentorschap is een vrijwillige baan waar de meeste mensen zich voor kunnen aanmelden. Er is uiteraard wel sprake van een onkostenvergoeding. Gree: "Het is fijn dat de stichting de mentoren steunt door middel van trainingen, bijeenkomsten en themadagen. Ook bij eventuele calamiteiten staan ze altijd voor je klaar".

OPROEP Stichting Mentorschap Noordwest Midden is op zoek naar nieuwe mentoren in de regio Hollands Kroon. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij info@stichtingmentorschap.nl. Voor meer informatie, zie de website: www.stichtingmentorschap.nl. Mensen die juist op zoek zijn naar een mentor kunnen zich aanmelden via hetzelfde email-adres.