• De NVVE geeft op 22 mei een lezing bij Uitvaartverzorging Wieringermeer.

    Laurens van der Vaart

Lezing over een waardig levenseinde

MIDDENMEER Uitvaartverzorging Wieringermeer organiseert in samenwerking met de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) een lezing omtrent keuzemogelijkheden rondom het levenseinde. Bovengenoemde vereniging adviseert mensen, die op een zelf vastgelegde waardige manier willen sterven.

Laurens van der Vaart

Het bespreken van een doodswens is allang niet meer een taboe. Ziektes, dementie en wilsonbekwaamheid, levensmoeheid of een uitzichtloos bestaan hebben het onderwerp steeds meer uit de ongepaste hoek gehaald. Toch weten veel mensen niet wat er voor mogelijkheden zijn aan het einde van een leven.

Euthanasie

Veel mensen kennen de term euthanasie (opzettelijke levensbeëindiging) maar voor mensen, die dit overwegen zijn er meer mogelijkheden. Om het leven te verkorten kan de natuurlijke dood versneld worden door het stoppen van medicatie of niet meer behandelen of de wens uitspreken niet meer voeding en vocht toe te dienen. De NVVE helpt mensen bij het opstellen van een wilsverklaring. Schriftelijk kan op die manier vastgelegd worden welke wensen er zijn aan een persoonlijk levenseinde. Wat wil degene, die gaat sterven wel en niet? Het is belangrijk dat op te stellen op een moment dat je zelf nog goed van geest bent.

De Nederlandse Verenging voor een vrijwillig levenseinde vindt dat mensen de regie over hun eigen levenseinde moeten hebben. ,,De laatste fase van een mens dient waardig en passend te zijn, naar wens van de patiënt. Hulp bij levensbeëindiging of bij zelfdoding is geen misdaad," vindt Agnes Wolbert, directeur van de NVVE. De lezing is op woensdag 22 mei om 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Kerkhoflaan in Middenmeer. De inloop is vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.