• Zomaar een greep uit de (bestuurs)leden en vrijwilligers van de vereniging, na afloop van het Openingsconcert Jubileumjaar. Staand vanaf links: Stef Buis, Jaap Dekker, Esther Vinke, Cor Kruidenier, Mary Kramer, Hanneke Meereboer en Dirk Rezelman. Voor: Han en Carla Groefsema.

    Eigen foto

Kijkje achter de schermen bij Muziekvereniging Wieringerwaard

Voor muziekvereniging Wieringerwaard is 2019 een bijzonder jaar. De vereniging bestaat 60 jaar. Een jubileum waar zowel de vereniging als de CTR in de loop van dit jaar een aantal keren bij zal stilstaan. Deze keer het verhaal van bestuur, leden en vrijwilligers die achter de schermen actief zijn.

Muziekvereniging Wieringerwaard prijst zich gelukkig met een groot aantal leden en vrijwilligers die achter de schermen actief zijn. Mensen die maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks vele uren voor de vereniging bezig zijn of op afroep inzetbaar zijn voor andere activiteiten dan muziek maken. Sommigen verrichten ondersteunende werkzaamheden bij uitvoeringen, anderen zorgen er juist voor dat door hun werkzaamheden de kas gevuld wordt. Iets wat elke vereniging nodig heeft.

BESTUUR De samenstelling van het bestuur wijkt af van wat men gewend is. Vorig jaar is gekozen voor twee deeltijdvoorzitters die onderling de taken hebben verdeeld. Natuurlijk zijn er ook een penningmeester, een secretaris en bestuursleden. Regelmatig vergaderen zij met elkaar waarbij de koers van de vereniging wordt bepaald. De uitvoering vindt plaats in sub-commissies, zoals een sub-commissie voor concerten, markten, de jeugd, de muziekkeuze, de pr en dit jaar de jubileumcommissie. Activiteiten waarin veel tijd gaat zitten.

VRIJWILLIGERS De meeste leden wonen niet in Wieringerwaard maar in de regio. Ondanks de afstand voelen zij zich betrokken bij het wel en wee van 'de muziek' en zijn zij inzetbaar voor de niet-muzikale activiteiten. Een geluksfactor die de muziek heeft, is het flinke aantal vrijwilligers bij de vereniging. Deze vrijwilligers zijn vaak familieleden, partners of ouders van leden, maar ook oud-leden die blijven 'hangen'. Opvallend is de groep vrijwilligers die geen enkele muziekband met de vereniging heeft, maar gewoon wil helpen en het leuk vindt.

De vrijwilligers steken onder andere hun handen uit de mouwen bij de concertvoorbereidingen, zoals het op- en afbouwen van de concertlocatie, als floormanager bij concerten, bij het oud papier ophalen, assisteren bij markten, het onderhouden van materiaal en het verrichten van allerlei klussen. De vereniging beschikt over mensen die breed inzetbaar zijn maar ook hun (vak)specialisatie aan de vereniging aanbieden.

ROMMELMARKT Zo staat de jaarlijkse rommelmarkt zondag 10 maart weer op het programma. Deze rommelmarkt bestaat inmiddels zo'n 40 jaar en is ooit in de buitenlucht begonnen als een soort fancy fair. Tegenwoordig vindt de markt plaats in de gymzaal aan de Populierenlaan. Door de naamsbekendheid worden gedurende het hele jaar spullen aangeboden. Tegen de tijd dat de rommelmarkt daadwerkelijk gaat plaatsvinden, worden er allerlei goederen gebracht of opgehaald in de regio. Leden en vrijwilligers bouwen de gymzaal om tot een echte tweedehands bazaar. Waar 40 jaar geleden tijdens de markt ook haringen werden verkocht om de kas te spekken, worden tegenwoordig naast tweedehands spullen ook zelfgebakken taarten à la 'Heel Holland Bakt' te koop aangeboden.

OUD PAPIER Het ophalen van oud papier is typisch een activiteit waarbij vrijwilligers betrokken zijn die verder geen enkele binding met de vereniging hebben. Zij vinden het leuk om van tijd tot tijd te helpen. Een hulp die de vereniging erg waardeert.

STEF EN MARIANDEL Een van de mensen die ooit als vrijwilliger begon en zich heeft ontwikkeld tot een echte muziekverenigingstijger is Stef Buis. Stef is een man van weinig woorden maar veel daden. Hij is een van de mensen die bijna dagelijks voor de vereniging in de weer is. Behalve het coördineren van het oud papier, is hij het hele jaar bezig met onder andere de rommel- en de boekenmarkt. Ooit kwam hij bij de vereniging als 'aanhang' van zijn dochter Tina.
Ook Mariandel Niesten is een onzichtbare vrijwilliger van de vereniging. Mariandel verzorgt wekelijks het natje en droogje voor de leden op de repetitieavonden. Zij verzorgt de inkopen en de keuken is haar domein. Zij is de cateraar van de vereniging. Mensen als Stef en Mariandel zijn, net als veel anderen, onmisbaar voor de vereniging.

VACATURE Dit jaar neemt Han Groefsema afscheid als secretaris. Tien jaar geleden kwam hij binnen bij de vereniging via zijn vrouw, die toen voorzitter was, en zijn dochter Eline, die orkestlid was. Van het een kwam het ander en zo belandde Han in het bestuur. In die functie en ook in die van floormanager of figurant bij concerten heeft hij vele uren aan de vereniging besteed. Zijn functie wordt vacant, dus als u interesse heeft...?