• Links: de winnende (blauwe) auto van De Zwem.

Goed samenwerken leidt tot winst

Manon Wiggers

WINKEL De leerlingen van groep 7 en 8 van De Zwerm Sint Maarten springen in de lucht wanneer zij te horen krijgen dat zij de winnaar zijn van de RC Cup 2017. De tweede editie van de RC Cup vond afgelopen vrijdag plaats in de Niedorphal. De winst heeft volgens Robbert Smits, de meester van groep 7 en 8 van De Zwerm, alles te maken met de samenwerking: "Het is ongelofelijk om te zien hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Bij problemen wordt niet gelijk naar mij gevraagd, maar zoeken ze zelf een oplossing."

TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP De RC Cup, waarbij RC staat voor Racing Challenge, is een educatief verantwoorde schoolcompetitie die aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs en is vooral gericht op technologie en wetenschap. Het doel is dat de deelnemers leren samenwerken, ondernemen en kennismaken met duurzame technologie en mobiliteit. "Ook krijgt iedereen de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen", voegt Robbert toe.

Aan de challenge doen tien scholen van stichting Surplus mee. De leerlingen vormen samen een raceteam rond een radiografisch bestuurbare modelauto, die de school in bruikleen krijgt van stichting Surplus of zelf aanschaft.

TEAMSPORT Als een school deelneemt, is het de eerste stap om de taken te verdelen. Racen is een teamsport en dus nemen alle deelnemende leerlingen een taak op zich. Hierbij moeten de functies teamleider, coureur, monteur, PR-manager, financieel manager en designer verdeeld worden. Bij de verdeling van de taken wordt naar ieders specialiteiten gekeken.

PRESENTATIES Om 11.00 uur meldden alle teams zich in de Niedorphal en verzorgden zij een presentatie voor de jury. In deze presentatie lieten de teams zien wat voor keuzes ze de afgelopen maanden hebben gemaakt en verantwoordden ze deze keuzes. Nadat de eerste beoordelingen waren opgeschreven, was het tijd voor een gedeelde lunch. Ieder team had broodjes meegenomen die ze samen met de andere teams deelden en opaten.

DE RACE Om kwart voor 1 was het tijd om de auto's in de pitboxen te verzamelen.

Na eerst een paar testrondes werd om 1 uur het officiële eerste startsein gegeven. De race bestond uit drie heats van tien minuten.

ONTLADING Alle supportende en deelnemende leerlingen waren de hele dag erg uitgelaten. Er werd gerend, gejoeld, gelachen en geklapt. Het was duidelijk dat iedereen erg naar deze dag had toegeleefd.

Om half 3 was het tijd voor het verlossende woord. Alle leerlingen verzamelden zich voor de tribune. Eerst werden alle ouders, leerlingen en de wedstrijdleiding door middel van applaus bedankt voor hun inzet en daarna werden de zes prijzen bekend gemaakt.

UITSLAG De Design Award ging naar De Zwerm en ook de Money Award wist De Zwerm te pakken. De Communicatie Award ging naar De Meerpaal uit Anna Paulowna, De Zandhorst uit Breezand won de Sportiviteit Award en 't Span uit Den Oever had de snelste tijd gereden en ging naar huis met de Speed Award. Al met al had De Zwerm de meeste punten gescoord en ging naar huis met de wisselbeker als winnaar van de RC Cup. Er werd een traantje weggepinkt van geluk en ontlading.