• Interieur van het enige overgebleven Gelders huisje.

    Eigen foto

Gelders Huisje zoekt vrijwilligers en financiers

ANNA PAULOWNA Op 23 juni is het alweer vijf jaar geleden dat het Gelders Huisje is geopend. "Wij zijn nog steeds blij met de mooie plek voor het huisje op Hoenderdaell," zegt Theo Huiberts, voorzitter van Stichting Het Gelders Huisje.

VRIJWILLIGERS Het bestuur van de stichting kan rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij verwelkomen de bezoekers en vertellen het een en ander over de achtergrond van het Gelders huisje. Dit doen zij elke zondag vanaf de Bloemendagen eind april tot en met eind september en in juli en augustus ook op zaterdag. De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. "Ook ik geniet als vrijwilliger van het enthousiasme van de bezoekers die komen van heinde en ver, van de verhalen over vroeger en natuurlijk van de prachtige omgeving," vertelt Theo. "Maar willen wij het huisje behouden voor de toekomst, dan hebben wij meer vrijwilligers en natuurlijk financiële middelen nodig. Onze fooienpot is niet kostendekkend. Ook voor het Gelders Huisje geldt: 'Behoud door onderhoud'.

DE HISTORIE Halverwege de negentiende eeuw startte de inpoldering van de Anna Paulowna-polder. In de zomer van 1846 waren de dijken gereed en werden tussen West Einde en Driebruggen 34 arbeidershuisjes gebouwd. Omdat de eerste bewoners van deze huisjes uit Gelderland kwamen, werd dit gebied de Gelderse buurt genoemd. De pioniers hadden het moeilijk. De polder was grotendeels nog een kale vlakte en door de zilte bodem groeide er weinig. Pas rond 1910 stapten de boeren over op de bloembollenteelt en braken betere tijden aan. In 2002 werd Stichting Ons Erfgoed opgericht, die het enige bewaarde Gelderse huisje een mooie plek in de polder wilde geven. Dat is gelukt: het huisje is te bewonderen op Landgoed Hoenderdaell.

STEUN Mensen die het Gelders Huisje een warm hart toedragen, kunnen zich als vrijwilliger aanmelden bij Henny Pennings, tel. 06-53523330 of bij Elly Alkemade, tel. 0223-531670. Een bijdrage is welkom op bankrekening NL66RABO 0330607944 t.n.v. Gelders huisje. Theo tot slot: "Het Gelders huisje kan uw steun in wat voor een vorm dan ook goed gebruiken. Het kan niet zo zijn dat het huisje na elf jaar opbouwen en realiseren op deze plek verloren gaat!"