• Provinciaal project stimuleert vrijwilligerswerk in de natuur.

    Seth Carnill/Landschap Noord-Holland

Geld voor groene ideeën

REGIO Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen Fonds. De provincie Noord-Holland verdeelt 45.000 euro over projecten waarbij groene en niet-groene organisaties samenwerken. Van de 56 aanvragen honoreerde de jury dit voorjaar acht aanvragen volledig en twaalf gedeeltelijk. Inmiddels zijn de projecten gestart.

De provincie Noord-Holland wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren en burgers betrekken bij groen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim 608.000 euro beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen. Hiervan is 45.000 euro bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen. Met dit onderdeel van het programma, worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

De selectiecommissie bestond uit vertegenwoordigers van de samenwerkende terreinbeherende organisaties (TBO). Zij zetten hun expertise in om groene initiatieven in de samenleving te ondersteunen. In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

PROJECTEN Enkele projecten in deze regio: in de Kop van Noord-Holland gaat de Vrijwilligersgroep Historische Houtwallen Korte Ruigeweg verder met het herstel van een historische houtwal op plekken waar door de iepenziekte, de essentaksterfte en door stormschade kale plekken zijn ontstaan. Om dit te bereiken gaat de groep een Historische Houtwaldag organiseren waarbij nieuwe mensen bij de aanplant van bomen en struiken van harte welkom zijn.

Buurtgroep Risdam Noord Groen uit Hoorn zet zich in voor een betere kwaliteit en biodiversiteit van zowel gemeentegroen als privétuinen. Zij combineren privé-initiatieven van bewoners met gemeentelijke projecten. Behalve publiciteitscampagnes, organiseert de groep plantacties.

De overige projecten zijn Natuurlijke uitstaling van ons kampeerterrein op Texel door Nederlandse Toeristen Kampeer Club (NTKC); Breng de biologie weer buiten door Thijsse's Hof; Stinsenplantendag, biodiversiteitsdag, Slootjesdag en soortenjachtweek door IVN afdeling Zuid-Kennemerland, werkgroep Haarlemmermeer; Groene zorg: óók gezond voor vrijwilligers! Door Zorgcentrum Pennemes; Herstelplan Radboudbos door Stichting Jeugdraad Santpoort; Wisenten en insecten in de Noord-Hollandse Duinen: Hoe grote beesten kleine beestjes helpen door JNM – Jongeren in de natuur; IJsvogelwanden in gemeente Bloemendaal 2019 door Vogelwerkgroep ZuidKennemerland; Kruidentuin door Stichting Ecoring Haarlem; Plas-drasoevers herstellen, herprofileren en herinrichten door Heemtuin de Reigersbek; Akkervogelmonitoring door vrijwilligers door Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden; Meer biodiversiteit in het ecoterrein voor bijen en mensen door IVN West-Friesland; Beleef de natuur door Stichting Kom In Mijn Tuin (KIMT); Transport voor Landwerkgroep Mak – Blokweer Groen door Landwerkgroep MAK – Blokweer Groen; Bloemenweide entree Einde Gooi door Natuurmonumenten Gooi & Vechtstreek; Geheime bewoners van de kerkzolders door Vleermuiswerkgroep Noord-Holland; Groen Biodivers eetbos in Amsterdam Noord door Stadstuinderij NoordOogst; Groene vingers en voeten in MijnStadstuin door MijnStadstuin; Speel en groen omgeving woongebouw Assisi te Den Helder door Vogelwerkgroep Den Helder e.o. Werkgroep Stadsvogels.