• De directeuren van beide scholen stemmen letterlijk en figuurlijk de smaken van het onderwijs op beide scholen op elkaar af.

    Marjan Hartog-Feddema

Fusie basisscholen Meerpaal en Zandhorst

Marjan Hartog-Feddema

ANNA PAULOWNA/BREEZAND Vanaf 1 augustus aanstaande gaan de basisscholen 'De Zandhorst' in Breezand en 'De Meerpaal' in Anna Paulowna fuseren. Beide basisscholen behouden hun eigen naam en locatie, maar de samenwerking zal versterkt worden tussen deze twee Surplusscholen.

Tijdens de verkenning hebben de teams elkaar snel gevonden. Hun onderwijs op de leerpleinen is namelijk allebei gericht op wat kinderen in de toekomst nodig hebben. Op 'De Zandhorst' uit zich dat vooral in het werken met talenten en bij 'De Meerpaal' meer in de organisatievorm met units en het werken met eigen leerdoelen. De Meerpaal werkt samen met Exploreon/Nemo. Tijdens het informatiemoment over deze fusie is positief gereageerd door ouders. Zij waren benieuwd wat ze op deze avond over de toekomst van de school zouden horen. De leerlingen vonden elkaar al spontaan door samen 'op te lopen' tijdens de avondvierdaagse zoals op de foto hierboven te zien is.

EIGENTIJDS ONDERWIJS "Voor deze fusie hebben wij als directeuren zelf het initiatief genomen. Het komt niet vanuit het bestuur. Onze onderwijsconcepten liggen dicht bij elkaar en we kunnen elkaar mooi aanvullen," geeft Jan Jaap Engel aan. "Ouders maken een bewuste keuze voor het toekomstgerichte onderwijs van De Zandhorst en De Meerpaal." "En ook uit de opbrengsten blijkt dat dit eigentijdse onderwijs loont," vult Gert-Jan Riemers aan.

Jan Jaap Engel is afgelopen jaar gestart als directeur op De Zandhorst en is zeer trots op het onderwijs dat daar gegeven wordt. De Zandhorst was al voor zijn komst een voorbeeldschool voor andere scholen door hun onderwijs te richten op talenten en onderzoekend leren. Hier werden inspiratiesessies gegeven door Surplus-leerkrachten die de masteropleiding 'Toekomstgericht onderwijs' volgden. Men kan hier aanschouwen hoe kinderen op de leerpleinen zelf werken met de 3D-printer, een vinylsnijder en Bee-bots. Naast deze technische snufjes kunnen kinderen zich ook meerdere keren per week richten op de natuur, creativiteit, filosofie, bewegen, het theater en samenwerken. Er wordt dan met meerdere leeftijdsgroepen door elkaar gewerkt. "De creativiteit van de leerkrachten op De Zandhorst en hun integratie van de activiteiten is waar de leerkrachten van De Meerpaal veel interesse in hebben," laat Gert-Jan Riemers weten. "Op onze beurt hebben de leerkrachten van De Zandhorst weer veel interesse in hoe De Meerpaal werkt met de organisatievorm in units en samenwerking met de IPABO (Exploreon) Nemo," aldus Jan Jaap Engel.

NEMO/EXPLOREON Begin 2016 is de samenwerking gestart met de IPABO (Exploreon) en Nemo, het welbekende ontdek- en doemuseum in Amsterdam. Bij thema's die de leerkrachten opzetten, krijgen zij ondersteuning vanuit Exploreon. Ieder thema bestaat uit de onderdelen de wereld, multimedia, constructie, onderzoek, creativiteit, sport en spel. "In het traditionele onderwijs is er veel ontdekkend leren en werken in thema's in de onderbouw, maar vanaf groep 3 zitten kinderen dan aan tafels en leren uit de boekjes," legt de directeur van De Meerpaal uit. "Wij willen die natuurlijke nieuwsgierigheid blijven voeden en laten de kinderen zaken uitzoeken op basis van hun eigen leervragen. We werken niet meer in de traditionele klassen. De kinderen doen rekenen en taal op hun tablet en werken daarnaast met leervragen. De klas is de plaats voor de gezamenlijke start, instructie, overleg en vieringen. Zo heeft de leerkracht veel tijd voor instructie-groepjes en individuele reflectiegesprekken. Er is veel interesse vanuit andere scholen voor dit concept. Maandelijks hebben we zeker twee bezoeken van andere scholen of schoolbesturen die graag willen zien hoe wij ons onderwijs inrichten."

Door de samenwerking kunnen de scholen een groter draagvlak creëren en risico's inperken. Leerkrachten kunnen bij ziekte of zwangerschapsverlof op beide scholen ingezet worden. Zo blijft de manier van werken geborgd.