• Archivaris Leo Huiberts en voorzitter van de parochieraad Hans van Tongerlo bij de fototentoonstelling over 150 jaar kerkgeschiedenis van de Spoorbuurtkerk in Anna Paulowna.

  Marjan Hartog-Feddema
 • De vertrouwde kerk zoals we hem allemaal kennen.

  Spoorbuurtkerk
 • Het interieur van de kerk in 1917.

  Spoorbuurtkerk
 • De kerktoren wordt verwijderd in 1977.

  Spoorbuurtkerk
 • Een deel van de verzameling wijwaterbakjes, boven in de pastorie. Verzameld door Frits en Ria Wijnker.

  Spoorbuurtkerk
 • Het geordende archief, met alle gegevens over doop, trouw, uitvaart, vieringen, jaarverslagen en verslagen van kerkbestuur.

  Spoorbuurtkerk
 • Muurschildering voor in de kerk met alle pastoors.

  Spoorbuurtkerk

Foto's tonen 150 jaar kerkgeschiedenis

ANNA PAULOWNA Kort na het ontstaan van Anna Paulowna door inpoldering werden er plannen gemaakt om een kerk te bouwen. Vele discussies zijn toen gevoerd over de locatie, maar inmiddels staat de Onze Lieve Vrouw Praesentatie, beter bekend als de Spoorbuurtkerk, alweer 150 jaar aan de Nieuweweg.

Marjan Hartog-Feddema

Archivaris Leo Huiberts heeft vele uren in het archief doorgebracht en hij heeft ter ere van het 150-jarig bestaan van de Spoorbuurtkerk een fototentoonstellingsbord samengesteld. Leo Huiberts en Hans van Tongerlo, de voorzitter van de parochieraad, weten bij iedere foto een verhaal te vertellen en nodigen mensen uit om deze tentoonstelling in de maand juni te komen bekijken.

PANORAMASCHILDERING Boven de ingang van de kerk prijkt een panoramaschildering gemaakt door Jos Groneschild om mensen attent te maken op het jubileum. Iedere maand zullen er activiteiten zijn om het 150-jarig bestaan te vieren. In de maand juni wordt dat gedaan met de fototentoonstelling. Op het tentoonstellingsbord worden van links naar rechts belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk uitgelicht. Zo zijn er heel oude foto's uit de begintijd waarop de kerk te zien is, maar ook de plek waar de paarden en wagens van de kerkgangers werden gestald. Er wordt stilgestaan bij de watersnoodramp in 1916, de verbouwing van de kerk en de bouw van de school in 1918. "In oktober vieren we 100 jaar school in de Spoorbuurt," vertelt Hans, die daar 42 jaar werkzaam was. Huize 'Bethanië', naast de kerk, waar tussen 1936 en 1954 vijf nonnen woonden, is te zien en tevens zijn er foto's van het werk dat de nonnen deden. Zij hadden namelijk een naaischool en een bewaarschool en werkten als wijkverpleegsters. Dit is te vergelijken met een soort huishoudschool, kinderdagverblijf en consultatiebureau.

PASTOORS Ook de diverse pastoors die de kerk rijk was, komen in de tentoonstelling terug. Zij zijn voor in de kerk vereeuwigd in de muurschildering. "Pastoor Phillippona was de eerste. Pastoor Meeuwen begeleidde de verbouwing. Pater Deins was de kleurrijkste. Hij was de laatste die in de pastorie woonde. Hij knutselde graag, van konijnen- of duivenhok tot molentjes. Die duiven liet hij ook soms tijdens de viering los," vertelt Leo bij de foto's, "Hij was bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in kerkklokken. Hij kocht ze op bij kerken die gesloopt werden en zorgde dat ze weer in andere kerken bijgeplaatst werden."

ONDERHOUD Foto's uit 1977 laten de renovatie van de klokkentoren zien. Leo, die vroeger als timmerman werkte, heeft als trouwe parochiaan veel onderhoud gepleegd aan de kerk. Ook bij het renoveren van de toren was hij betrokken. "De toren werd met een kraan omlaag gehesen, maar bleek te zwaar om op een vrachtwagen te vervoeren, dus werd het opknappen op de stoep voor de kerk gedaan." Tijdens het onderhoud doet hij regelmatig bijzondere vondsten. Zo vond hij onder de vloer de steen die vroeger boven de wijwaterbak achterin de kerk hing. Deze was als steuntje onder een balk gelegd. Leo heeft hem nu toegevoegd aan de tentoonstelling. Tijdens het behandelen van de de zolder tegen houtworm vond hij daar een beeld dat nu weer in de kerk staat.

GEORDEND ARCHIEF "Het archief was al heel netjes geordend door Hans Kapiteijn. Dat maakte het wel al een stuk overzichtelijker." laat Leo Huiberts weten, die niet de eer in zijn eentje wil ontvangen. Steeds weer ontdekt Leo nieuwe 'schatten'. Zo vond hij onlangs de correspondentie over de verbouwing tussen de pastoor en de architect in prachtig schoonschrift. "Jaarlijks was het de taak van de pastoor om een jaarverslag te maken. Aan het handschrift is te zien dat pastoor Vis ook het huiswerk van zijn voorganger heeft aangevuld," verklapt Leo. "Vooruitlopend op dit jubileum hebben Hans Kapitein en Jos van Kuijeren in 2015 een boek geschreven over de kerk," vertelt Hans van Tongerlo. "Helaas is het boek uitverkocht, maar het is nog wel in het archief in te zien". De geschiedenis werd onlangs aangevuld met foto- en receptieboeken die op de zolder van de voormalig huishoudster van pastoor Vis werden bewaard.

MONUMENTENDAG Tijdens de open monumentendag op 14 september is de kerk open voor een rondleiding. Op deze dag zal Leo een demonstratie geven over het maken van glas-in-lood en zullen diverse werken te zien zijn. Hierbij zal hij ook uitleg geven over het glas-in-lood in de kerk, gemaakt door de bekende glazenier Abram Stokhof de Jong. Boven in de pastorie is de grote verzameling wijwaterbakjes van Frits en Ria Wijnker te zien. Van over de hele wereld hebben zij deze grote diversiteit aan houten, metalen en aardewerken bakjes verzameld. Op 14 september zullen zij ook aanwezig zijn om hierover te vertellen.

i De tentoonstelling is in de maand juni te zien voor en na de vieringen. Op maandagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur zijn mensen welkom en is er iemand om het verhaal bij de foto's te vertellen. Daarna is de tentoonstelling in het archief te bewonderen tijdens de open monumentendag op 14 september.