• Mensen met psychische klachten willen geaccepteerd worden en blijven meedoen.

    Pixabay

Eerste hulp bij psychische nood

ANNA PAULOWNA In Veerburg in Anna Paulowna is dinsdag 17 april een voorlichtingsbijeenkomst over omgaan met psychische klachten. Hierbij onder andere de 'Crisiskaart' en de cursus Mental Health First Aid komen aan de orde.

EERSTE HULP De cursus MHFA (eerste hulp bij psychische problemen) is vooral gericht op de omgeving van iemand met psychische klachten. MHFA wordt al in veel andere landen en elders Nederland gegeven, maar is nu ook in de kop van Noord-Holland beschikbaar. Daarnaast vertellen voorlichters Danny Jacksteit en Mirjam Leunig van RCO de Hoofdzaak over het gebruik van de Crisiskaart. Hiermee kunnen mensen met psychische klachten zelf aangeven wat zij verwachten van mensen in hun omgeving als het minder goed gaat.

MEEDOEN Mensen die psychische klachten ontwikkelen willen in hun eigen omgeving blijven wonen. Mensen die in Beschermd Wonen voorzieningen in de wijk wonen, willen geaccepteerd worden en meedoen. Met de juiste professionele zorg en begeleiding en ondersteuning van buren, familie of vrienden lukt dat meestal prima. Voor een aantal mensen is het echter lastig aansluiting te vinden in de buurt. Het helpt enorm als mensen uit de omgeving weten hoe mensen met psychische problemen het beste benaderd kunnen en willen worden.

De gemeenten in de Noordkop werken samen in het project 'Naar de Voorkant'. Het doel van dit project is het zelfstandig wonen van mensen met psychische aandoeningen gemakkelijker en beter te maken. Dit gebeurt onder andere door mensen te helpen hun sociale netwerk te versterken en de aansluiting in de wijk te bevorderen. Gemeenten, GGD, GGZ en andere maatschappelijke organisaties, buurthuizen, wijkbewoners en cliëntenorganisaties als RCO de Hoofdzaak werken hierin samen. Ervaringsdeskundigen geven voorlichting in de wijk, ondersteunen mensen bij het herstel en helpen desgewenst mensen met het opstellen van een Crisiskaart.

BIJEENKOMST De voorlichtingsbijeenkomst is voor alle inwoners van de gemeente Hollands Kroon en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Veerburg aan de Sportlaan 21 in Anna Paulowna. Meer informatie: Annelies Jonk, 06-23166775.