• Duurzaam Bedrijfsleven

Bollensector komt met grootschalig duurzaamheidsplan

REGIO Steeds hogere kwaliteitseisen, een afnemend middelenpakket, druk op de teeltgronden, klimaatverandering, schaarste aan personeel en een nijpende bodemvruchtbaarheid. Het zijn flinke knelpunten voor ondernemers in de bollensector. In de visie Vitale Teelt 2030 gaat de sector deze uitdagingen te lijf door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit.

Martijn van der Donk

Een robuust teeltsysteem met de natuur als partner, dat is het uitgangspunt van de kersverse visie. Het is een document van en voor de bloembollensector. Een visie die de koers voor de komende jaren uitzet en een oplossingsrichting aandraagt voor de uitdagingen waar de sector voor staat.

Door de klimaatverandering worden de risico's voor het telen van bloembollen steeds groter. Telers hebben steeds vaker te maken met extreem weer, wateroverlast, droogte en verzilting. Er ligt een belang en een verantwoordelijkheid voor de sector om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen die in Europa en Nederland gesteld zijn, aldus de visie.

Een manier om daar een bijdrage aan te leveren is op energiegebied. De sector heeft zich voor 2030 als doel gesteld om energieneutraal te zijn. In het visiestuk staan een aantal voorbeelden om toe te werken naar die doelstelling, zoals het ontwikkelen van nieuwe technieken die de zomerwarmte benutten voor de piekbehoefte van energie bij het drogen en bewaren van bloembollen, het ontwikkelen van innovatieve technieken voor het drogen en bewaren van bloembollen waarbij het energieverbruik wordt verminderd, aansluiten op 'smart grids' in de regio waarbij bollenbedrijven samen met andere energiegebruikers werken aan een slimme verdeling van energie.

Daarnaast is duurzaam bodembeheer een belangrijke pijler. Voorbeelden van toepassingen om dat doel te bereiken zijn biologische bestrijdingsmiddelen en het ontwikkelen van preventie- en waarschuwingssystemen, zodat bestrijding van ziektes veel gerichter kan plaatsvinden.

Het volgende station is een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma. "Daarvoor is commitment nodig van zoveel mogelijk partijen van binnen en buiten de sector", benadrukken de initiatiefnemers, te weten de KAVB, Wageningen University & Research en de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord.

Bron: Duurzaam Bedrijfsleven