• Marijke Hendriks

Algemene ledenvergadering Belbus Noordkop

WINKEL Belbus Noordkop houdt 22 mei de algemene ledenvergadering. Deze begint om 13.00 uur aan het Winkelerzand 37. Op de agenda staan onder andere het verslag van vorig jaar, de jaarrekening, het jaarverslag van de secretaris, de accountantsverklaring over het boekjaar 2018 en het voorstel om Fijko van der Laan als bestuurslid te benoemen. Aftredend en herbenoembaar is bestuurslid en penningmeester Jan Hoornsman, voorzitter Eef Bos treedt af. Leden dienen zich op te geven voor maandag 13 mei 12.00 uur via secretariaat@belbusnoordkop.nl.