• Door scholing hebben deze kinderen én hun ouders meer kansen in eigen land.

2018: een Kansrijk nieuw jaar

ANNA PAULOWNA 2018: weer een nieuw jaar met nieuwe kansen. Stichting Kansrijk viert dit jaar het 25-jarig jubileum en is nog steeds enthousiast bezig met allerlei projecten in Afrika.

HEEFT HET ZIN? "Je vraagt je wel eens af of dit nu allemaal zin heeft," zegt Anja Doedens van de polderse stichting. "Al die kleine clubjes en al die grotere organisaties die meehelpen aan de ontwikkeling in 'arme' of 'onontwikkelde' of 'derde wereld'-landen. En er zijn zo véél van deze landen, ook dat nog! Er is geen beginnen aan. Het lijkt ook wel alsof de situatie daar alleen maar beroerder wordt. De droogte neemt toe, met natuurbranden, en er zijn overstromingen en aardbevingen. Maar… er gebeurt ook iets anders. De kindersterfte is de laatste 50 jaar afgenomen. Het aantal kinderen dat naar school gaat, is toegenomen, ook bij de meisjes. De middenklasse in alle 54 Afrikaanse landen groeit, wat betekent dat mensen rijker worden en het verschil tussen arm en rijk gebufferd wordt met deze middengroep. Dat geeft weer hoop voor de Afrikanen, voor hun economie en voor ons.

DAGELIJKS VERKEER "Technisch ontwikkelt de wereld steeds verder, met als gevolg dat er dagelijks verkeer is tussen alle landen, via weg, water en lucht, en via telecommunicatie. Grenzen vormen steeds minder een belemmering. Dus ook Afrikanen reizen vaker en verder, en zoeken hun toekomst ook in andere landen. En dan liefst in landen met meer mogelijkheden. Zo is er veel arbeidsmigratie in Afrika zelf, maar ook naar de rest van de wereld."

ONTWIKKELING VAN KINDEREN Kansrijk probeert in vier landen, in Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania, om in de voetsporen van broeder Verresen mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen. Ze wil hen een betere toekomst in eigen land geven, met meer kans op werk, en een zelfstandig bestaan. Anja: "Onze projecten zijn erop gericht om kinderen naar school te laten gaan. Dit doen we door het herstellen van schoolgebouwen, het opsporen van kinderarbeid en dit stoppen, het betalen van schoolgeld van wezen en arme kinderen, het ontwikkelen van onderwijs waarin de ouders met hun kinderen mee-leren om hun situatie thuis te verbeteren, aan het opleiden van vakmensen en aan de productie van rolstoelen voor gehandicapte kinderen zodat ze ook naar school kunnen.

TROUWE DONOREN "'Onze projecten' zijn eigenlijk niet van ons. Het zijn lopende activiteiten die door de mensen daar zijn bedacht en ontwikkeld. Wij selecteerden er een aantal voor een financiële bijdrage omdat ze iets extra's doen in het onderwijs, bovenop het gewone lesprogramma. En dit geld komt van de trouwe donoren aan Kansrijk en van de opbrengst van activiteiten als lelies schubben, klaverjassen, sponsorlopen, benefietconcerten, groen-workshops en schoolboekenverkoop. Jong en oud, iedereen doet mee!

"Kijk eens op onze website: www.StichtingKansrijk, doneer eens iets op NL63RABO 0303 1718 39 of breng gebruikte schoolboeken, die worden verkocht voor Kansrijk. Of als je ideeën of vragen hebt, bel onze secretaris Gwenda: 06-38632950. Want alle actieve aandacht heeft zin. Wij hopen weer op een Kansrijk jaar voor al de honderden kinderen die we steunen en voor onze sponsors, om samen te werken aan een betere wereld. We wensen u allen een heel goed 2018!"