• Pauzesport op de Spoorbuurtschool

  Dennis Burger
 • Pauzesport op de Spoorbuurtschool

  Saskia Groeneweg
 • Pauzesport op de Spoorbuurtschool

  Saskia Groeneweg
 • Pauzesport op de Spoorbuurtschool

  Saskia Groeneweg

Pauzesport op de Spoorbuurtschool

09-11-2017, 12:54 | Lezersnieuws | Dennis Burger

Sinds dit schooljaar werkt de Spoorbuurtschool in Anna Paulowna met een continurooster volgens het zogenaamde vijf-gelijke schooldagenmodel. In dit model gaan de kinderen vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school en lunchen de kinderen met hun leerkracht.

In het kader van de Gezonde School werkt de Spoorbuurtschool samen met Team Sportservice Schagen door drie keer per week Pauzesport aan te bieden.

 

Op de Spoorbuurtschool werken we in de groepen 3 t/m 8 met een vakleerkracht bewegingsonderwijs vanuit Sportservice Schagen. Team Sportservice Schagen verzorgt op scholen sportaanbod tijdens de pauzes en na school. Voor de Spoorbuurtschool verzorgen wij op de maandag, woensdag en vrijdag het aanbod.

Wat houdt het in voor de leerlingen van de Spoorbuurtschool?

Tijdens de korte pauze om 10:15 uur zijn er verschillende materialen op het plein waar leerlingen onder begeleiding of zelfstandig mee kunnen sporten. In de grote middagpauze is het materiaal ook beschikbaar maar vindt er tevens een georganiseerde activiteit plaats waar leerlingen vrijwillig aan mee kunnen doen. Alle leerlingen zijn vrij om te kiezen wat ze in hun pauze willen doen! Ook zal er op de drie dagen na schooltijd komen, zodat kinderen ook na schooltijd nog kunnen deelnemen aan sport- en spelactiviteiten. De andere twee dagen is er extra sport- en spelmateriaal aanwezig zodat de kinderen ook dan kunnen kiezen voor sport en spel.