• vervuilde Voorsloot in Nieuwe Niedorp

    Peter Couwenhoven

LADA wil schone sloot in Nieuwe Niedorp

20-03-2018, 09:42 | Lezersnieuws | Peter

LADA heeft het college vragen gesteld over het onderhoud van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp. Ruim een jaar is de sloot over grote delen bedekt met een dikke, soms rottende, krooslaag. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden. Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt. Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: 'Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.”

De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heeft de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen. De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?

Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?

Zo nee, waarom niet?