Inwoners Kreileroord stellen Hollands Kroon in gebreke

05-12-2018, 14:57 | Lezersnieuws | Peter

Een bericht in de Schager Courant vermeldt dat Hollands Kroon door inwoners van Kreileroord in gebreke is gesteld omdat de commissie bezwaarschriften de termijn heeft overschreden waarbinnen uitspraak gedaan moest worden op de bezwaren die zijn ingediend tegen de komst van pensions voor arbeidsmigranten in het dorp. LADA heeft hierover de volgende vragen vragen gesteld aan het college:

Is dit bericht juist?

Zo ja, waarom is er nog geen uitspraak gedaan?

Klopt het dat de termijn op maandag 26 november is verstreken?

Wat zijn de kosten die dit met zich meebrengt?

Indien het bericht niet juist is, wanneer verstrijkt de termijn dan?