LADA luistert

10-11-2017, 16:27 | Lezersnieuws | Ingezonden via website

Datum:

maandag 20 november 2017, 20:00

Locatie:

Populierenlaan 23A
Wieringerwaard
Wieringerwaard

LADA houdt maandag 20 november een openbare fractievergadering dorpshuis De oude School, Populierenlaan 23A, Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 2 november behandeld met als belangrijk punt de begroting 2018. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.