• Jan Anne Schoonhoven

SOCIALE COMPETENTIE (6)

Jan Anne Schoonhoven, dierenarts

We komen aan het einde van het relaas over hoe de hond en de mens in de afgelopen 10.000 jaren zijn samengesmolten tot bijna één diersoort als het gaat om de aanwezigheid van onderling vertrouwen, het elkaar kunnen aanvoelen en aanvullen. Ze spreken niet elkaars taal in woorden. Herkennen wel elkaars klanken. En als het meezit voelen ze elkaar feilloos aan, herkennen elkaars bewegingspatronen en erkennen elkaars afhankelijkheid.

Bewezen werd dat honden en mensen elkaar opvallend veel als gelijken beschouwen, als onderdeel van elkaars roedel of gezin. Dat zelfs hersenscans aantonen dat honden dezelfde reacties kunnen veroorzaken bij mensen en vice versa, die normaal gesproken alleen aan te tonen zijn bij individuen binnen één diersoort en niet bij soorten onderling. De relatie tussen mens en hond is dus niet te vergelijken met die tussen een mens en welk ander huisdier dan ook.

Feitelijk is het meest bewonderenswaardige van de samenwerking dat het een sámenwerking is. Het komt duidelijk van twéé kanten. Dat constateren we het duidelijkst in het geval van verder gevorderde binding.

Zoals de snuffelhond die getraind is om zaken voor zijn baas op te sporen. Zoals explosieven, geld, drugs of (overleden) personen. De baas bepaalt bij wie of waar er gezocht moet worden, maar de hond brengt de taak op zijn manier ten uitvoer. En pas bij een vondst geeft hij de activiteit weer door aan zijn baas, die er verder mee gaat.

Een ander mooi voorbeeld is de relatie tussen een blinde en zijn blindengeleidehond. De blinde bepaalt in de drukke stad of hij naar links of naar rechts wil en de geleidehond zorgt ervoor dat obstakels worden vermeden. Waarbij beiden, elk op hun beurt, het voortouw nemen om de route tot een goed eind te brengen. Namelijk op de juiste plaats arriveren (de blinde weet waar hij naartoe wil) en zonder valpartijen (hond regelt op de door de baas gekozen route de kwaliteit van de afgelegde weg).

Beiden voelen elkaar feilloos aan. Waarbij zelfs wetenschappelijk bewezen is dat de geleidehond in veranderende situaties kan voorspellen wat de consequenties zijn van zijn acties en daarnaar weet te handelen.

Ook in een steeds ingewikkelder wordende samenleving met mensen, waarin voortschrijdende technieken de boventoon voeren, blijven honden meegaan met de tijd.

Petje af!!