Shipped

'Invoice', stond er met dik gedrukte hoofdletters boven een één dezer dagen aan mij gericht poststuk. 'Invoice', en een stemmetje diep binnenin mij zei dat ik maar beter goed op moest letten. 'Best bang for your buck', las ik twee regels verder. Wat had dit te betekenen? Het bedrijfslogo beloofde al evenmin veel goeds. Dat bestond uit twee naast elkaar geplaatste letters g, met daaronder een haakje met het boogje naar beneden. Een soort grijnzende tronie. Behalve opletten, deed ik er volgens mijzelf ook goed aan wel degelijk uit te kijken.

Uiteindelijk handelde het poststuk in kwestie, dat bestond uit een velletje papier dat beslist niet groter was dan een a-viertje, over de leverantie van allerlei elektrotechnische apparatuur. Ik bespaar u de gedetailleerde specificaties, omdat u dit bovendien geen snars aangaat.

Het ging onder andere om lampen. Geen gewone lampen, anders waren ze wel aangeschaft bij een gewone bouwmarkt of een winkel in elektrotechniek in een naburig dorp of naburige stad. Nee, het ging in dit geval om buitengewoon bijzondere lampen. De 'invoice' meldde vervolgens dat de goederen waren geadresseerd onder het kopje 'ship to'. Die kolom bevatte het correcte afleveradres. Een aantal regels lager stond aangegeven dat de goederen geregistreerd stonden als 'shipped'. Hier ging me een lichtje op. De lampen waren dus onderweg, verscheept. Aha. De naam van de ontvanger wekte ten slotte mijn opperste verbazing. De heer Schippers. En jawel, inderdaad woonachtig in ons o zo mooie, oude vissers- en schippersdorp. Wel heb je ooit, en ik voelde me enigszins… shipped.

Willem Messchaert, Kolhorn