• Eigen foto

Eetbaar?

Jan Anne Schoonhoven, dierenarts

De neus van een kat is met name afgestemd op stikstof. Dat bevindt zich opvallend veel in rottend voedsel. Dit is dan ook de reden dat katten zo goed kunnen beoordelen of iets nog eetbaar is of juist niet. Eigenlijk moet ik zeggen of iets nog vers is of niet. Katten zijn namelijk van nature geen aaseters, dus zullen ze in principe niet iets eten dat in ontbinding aan het gaan is. Een hond heeft daar in de meeste gevallen geen moeite mee. En op de vraag of een hond ziek wordt van bedorven vlees of -voedsel in het algemeen… Type het niet als vraag in op het internet, want dan ben je nog wel een tijdje zoet. Ook bij onze huisdieren komen voedselvergiftigingen voor als een verkeerde bacterie zijn intrede doet in rauw te eten vlees.

Dat bij het verstrijken van tijd vlees door bacteriële inwerking rijpt en daardoor schijnbaar lekkerder wordt, is duidelijk, gezien de loodsen die vol hangen met worsten en hammen. De hond zal het bot met restjes vlees ook niet voor niets begraven en later weer opduikelen. De kat moet daar niks van hebben.

Er zijn ook in de westerse wereld tijden geweest dat voedsel schaars en dus kostbaar was. Zoals dat in grote delen van de wereld nog steeds of weer opnieuw het geval is. Denk maar aan Jemen. Maar het gedeelte van ons besteedbaar inkomen dat tegenwoordig nog aan voeding wordt uitgegeven, is zelden zo laag geweest. Het blijft ver achter ten opzichte van uitgaven voor huur, hypotheekrente, vaste lasten voor nutsbedrijven, vervoer, vakanties en verder alle genoeglijkheden waarmee het leven eventueel aangenaam te maken is. Dat was wel eens anders toen het grootste deel van het inkomen naar voeding ging.

Wat doen we in Nederland met het relatief goedkope voedsel dat om wat voor reden dan ook niet meer consumeerbaar blijkt te zijn? Voedsel dat over de datum gaat of verpakkingen die beschadigd raken op de weg van producent naar consument, of gewoon 'over' is? Gemiddeld gooit de Nederlander per jaar 41 kilogram voedsel weg. Ik vind het absurd veel, maar een kleine tien jaar geleden was het bijna 50 kilo per persoon. We zijn al zeker milder geworden ten opzichte van de 'te kromme komkommer en de te rechte banaan'. Veel supermarkten verzetten hun onverkoopbare producten naar voedselbanken en dat scheelt al een hoop. Niemand wil dat prijzen stijgen. Als wapen tegen tabak en alcohol heft en verhoogt de overheid accijnzen. Voedsel ook duurder maken zodat we er zuiniger mee om gaan? De eerste aanzet is er al, de BTW op de eerste levensbehoeftes is dit jaar verhoogd van 6 naar 9 procent…